SKNOWIELICE@o2.pl

48 91 387 25 53

Grzegorz Szafrański - Prezes Zarządu

 

Piotr Wilk - Główny Księgowy 

 

Janusz Bobik - Główny Hodowca

Skontaktuj się z nami:

Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033775, NIP: 8570211293, Kapitał zakładowy: 7.300.000,00 zł w całości opłacony.

SKNOWIELICE@o2.pl

48 91 387 25 53

Nowielice, 72-320 Trzebiatów

Skontaktuj się z nami:

Stadnina Koni Nowielice Sp. z o. o