SKNOWIELICE@o2.pl
48 91 387 25 53
Cezary Płachecki - Prezes Zarządu

Piotr Wilk - Główny Księgowy 

Janusz Bobik - Główny Hodowca
Skontaktuj się z nami:
Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033775, NIP: 8570211293, Kapitał zakładowy: 7.300.000,00 zł w całości opłacony.
SKNOWIELICE@o2.pl
48 91 387 25 53
Nowielice, 72-320 Trzebiatów
Skontaktuj się z nami:
Stadnina Koni Nowielice Sp. z o. o